Bericht werkgroep “overlast in de poort’

Beste bewoners,

Gisteren avond is het werkgroepje “overlast in de poort” bij elkaar gekomen en heeft een aantal plannen in werking gezet om een aanvang te maken met de aanpak van de structurele overlast in en rondom het Poortgebouw. Over de maatregelen worden jullie nog geïnformeerd.

Om alvast een voorschot hierop te nemen, willen wij jullie als bewoners vragen actief mee te helpen dit probleem aan te pakken. Dat kan door bij wat van vorm van overlast dan ook, zoals het staan blowen in de poort of dealen, door kleine en grotere hanggroepen, te bellen met het centrale nummer van de de straatcoaches;

tel. 020 408 45 55

De straatcoaches zijn tot 1.00 uur ’s nachts bereikbaar. In het geval van zeer agressieve groepjes is het verstandiger direct met de politie te bellen

tel. 0900-8844

Wij kunnen ons heel goed voortellen, dat niet iedereen het aandurft om in gesprek te gaan met dit soort groepjes. Ga dan vooral ook niet in discussie met ze.  Bellen en een melding maken volstaat.

En als er gebeld wordt, is het verstandig direct aan te geven dat het het Poortgebouw bij het Helmersplantsoen betreft. En staan er scootertjes bij, probeer dan het nummerbord te onthouden en noteer dit later thuis. De wijkagente Maaike Belghaus kan op basis van de kentekens natrekken om welke personen het hier gaat.

De afgelopen periode heeft uitgewezen dat bellen echt helpt. Vooral de dealende groepjes willen graag anoniem blijven en dan vinden ze het niet prettig dat straatcoaches e.d. om ID’s gaan vragen. De overlast is hierdoor al behoorlijk minder geworden.
Maar het weer gaat weer mooier worden, de temperatuur loopt op en onze Poort zal weer aantrekkelijker worden om voor allerlei doeleinden gebruikt te worden.
Laten we met elkaar en zoals afgesproken op de laatste ALV het probleem gezamenlijk aanpakken.

Tot slot, mocht iemand van de bewoners behoefte hebben om mbt dit probleem contact te zoeken met de wijkagente, bijgaand haar mailadres en mobiele nummer;

maaike.belghaus@amsterdam.politie.nl
mobiel 06-53197310

De werkgroep “overlast in de poort” heeft met elkaar afgesproken ieder 4-6 weken bij elkaar te komen om te kijken wat de effecten zijn van de genomen maatregelen.

Samen bellen, is stap 1.

Namens Wouter, Pauline, Bart, (Annegeer was er dit keer niet bij),

Groet Marcel.

Dit bericht is geplaatst in Alle berichten, Burenberichten, Overlast. Bookmark de permalink.