Trudi en de Poortwachters


35 Jaar wachtlijstbeheer

Veel voorbijgangers kijken nieuwsgierig naar het Poortgebouw en regelmatig wordt gevraagd hoe je hier een plekje kunt bemachtigen. Vaker nog melden belangstellenden zich bij Poorters, die hen uitleggen waar Woonvereniging Willemina voor staat en dat twee bewoners een kandidaat kunnen voordragen. Voorzien van twee handtekeningen en na betaling van tien euro wordt een aanvraag door Trudi geregistreerd. De Poortwachters betalen elk jaar 10 euro om hun plek te behouden. Het vergt aandacht en administratie om een en ander te administreren en jaarlijks de bijdragen te innen. Sinds de bewoning van het Poortgebouw heeft Trudi het wachtlijstbeheer gedaan. Nu legt ze haar taak neer: een goede aanleiding om haar ervaringen te boekstaven. Vandaar een nieuwe blog in de reeks die in 2019 is gestart en waar Pieter Broekhuizen in augustus 2020 een laatste aflevering aan heeft toegevoegd over de voorgeschiedenis van Willemina. Pieter eindigt zijn verhaal bij de oplevering van de appartementen in 1987 en 1988, niet lang na het moment waarop Trudi betrokken raakt bij het Poortgebouw.

De bouwgroep heeft dan al de basis gelegd voor de indeling van het gebouw en op een geven moment is de Toewijzingscommissie gevormd, met Hans, Kees en Trudi als leden. Zij herinnert zich de sessies aan haar keukentafel op Kattenburg met grote plattegronden en voorkeurslijstjes van de mensen die zich als belangstellenden hebben gemeld. Die groep bestaat voor de ene helft uit de initiatiefnemers zoals Ted, Mechtild, Bart en een aantal gelijkgestemden, voor de andere helft uit buurtbewoners. Zo zijn Hans en Emmy, Kees en Koos, Theo en Trudi bij de club gekomen. In totaal zijn er 40 tot 50 belangstellenden voor 32 woningen. Het is een heel gepuzzel maar Trudi herinnert zich geen grote hobbels. Een deel van de mensen dat buiten de boot valt komt op de wachtlijst en er wordt een procedure opgesteld, het zogenaamde Toewijzingsreglement. De laatste versie dateert van oktober 1999 en deze staat sinds enkele jaren op de website evenals het aanmeldingsformulier.

Jaarlijks wordt een actuele lijst bij de jaarstukken van de VVE gevoegd. In de loop van het jaar registreert Trudi aanmeldingen, afmeldingen en in het voorjaar – na de ALV – stuurt zij alle mensen op de lijst een betalingsverzoek, zo nodig in de herfst nog een herinnering (soms twee of drie). Op de rekening, die speciaal voor dat doel is bestemd wordt bijgehouden of iedereen de jaarlijkse bijdrage van 10 euro heeft betaald. De lijst met de gegevens van de wachtenden en het overzicht van de betalingen worden dan naast elkaar gelegd en als alles klopt worden de gegevens gedeeld met de penningmeester van de VVE. Eenmaal bekrachtigd in de ALV wordt de aangepaste lijst door Marjan op onze website gezet. Momenteel staat de teller op 76, inclusief de meest recente aanmelding van Michel van der Linden, de jongste Poortwachter.
Op het moment dat er een woning te koop wordt aangeboden, komen Kees en Hans in actie. In samenwerking met het bestuur regelen zij de taxatie en nadat de bewoners de kans hebben gekregen om door te schuiven, sturen ze aan alle mensen op de wachtlijst een bericht over het appartement dat te koop is, inclusief de plattegrond en het bedrag van de vastgestelde koopsom.


Tot 2005 gebeurt dit allemaal per post: mensen melden zich aan via een strookje, Trudi zet hun rangnummer er op en als er een verkoop aanstaande is gaan de strookjes naar Hans en Kees die de bezichtigingen regelen. Trudi ervaart het als een opluchting als ze een bestandje krijgt waarmee ze etiketten kan printen!
Gelukkig is de administratie inmiddels gedigitaliseerd en worden het adressenbestand en het overzicht van de betalingen in Excel bijgehouden. Het blijkt dat twaalf eigenaren sinds 1987 in hun appartement wonen, twintig woningen zijn – soms meerdere malen – van eigenaar gewisseld. Sommigen van de oorspronkelijke bewoners zijn doorgeschoven naar andere plekken in het Poortgebouw maar die transfers leiden uiteindelijk altijd tot instroom van nieuwe bewoners. Sinds 1987 hebben er in totaal 43 wisselingen plaatsgevonden. Een lijst met appartementen en alle opeenvolgende bewoners staat op de website, deze ‘Willemina stamboom’ is alleen voor bewoners ter inzage.

[Klik op bovenstaande afbeelding om het wisselen van woningen in de tijd te zien]

Het aantal mensen op de wachtlijst schommelt de laatste jaren tussen zestig en zeventig, sommigen staan er vrijwel vanaf het begin op en inmiddels zijn 21 kinderen van (oud) bewoners geregistreerd. Het is opvallend dat het grootste deel van de Poortwachters in Amsterdam woont. Wel was er een man uit Friesland die toevallig bij Trudi heeft aangebeld omdat hij op zoek was naar Paviljoen 3. Hij werd daar ooit behandeld en vond dat hij in verband met zijn geestelijk welzijn recht had op een woning hier. Zij heeft hem vriendelijk uitgelegd dat Paviljoen 3 niet meer bestond, maar ze kreeg nog vele ellenlange brieven van hem, die ze uiteindelijk ongeopend terugstuurde.
Ook bijzonder was de aanmelding van een vrouw die haar brief illustreerde met een prachtige tekening van zichzelf al dansend om het Poortgebouw. Het leek haar een feest om in dit stadspaleis te wonen, helaas is haar tekening verdwenen in het prullenmand-archief. Van het beheer van de wachtlijst is niet veel tastbaars overgebleven, geen leuke foto’s of interessante documenten, maar wat telt zijn natuurlijk de bewoners die zijn vertrokken en die zijn ingestroomd. Zo leveren de werkzaamheden achter de schermen een bijdrage aan de duurzaamheid van ons welbevinden in het Poortgebouw. Of zoals Trudi haar werkzaamheden omschrijft “… niet ingewikkeld maar het vraagt wel om constante aandacht. Het is erg leuk dat je al een indruk hebt van mogelijke nieuwe bewoners, lang voordat ze er zijn. Je hebt de preciezen, die willen weten waar ze staan en wat hun perspectief is. Je hebt de dromers die denken dat dit een paradijs is …”

Dit bericht is geplaatst in Alle berichten, WGeschiedenis (historische feiten, foto's, verhalen en anecdotes). Bookmark de permalink.

Geef een reactie