Reserveren en gebruik

Wil je een activiteit plannen in de gemeenschappelijke ruimte? Kijk eerst zelf in de agenda of de ruimte beschikbaar is.

Neem vervolgens contact op met Marjan om de reservering in de gezamenlijke agenda te zetten.

Afspraken rondom reservering en gebruik van de gemeenschappelijke ruimte.

•    De gemeenschappelijke ruimte kan door de leden gebruikt worden voor eigen gebruik.
•    Degene die de ruimte gereserveerd heeft, is altijd gedurende de activiteit aanwezig en verantwoordelijk.
•    De gemeenschappelijke ruimte is niet beschikbaar voor derden, noch voor commerciële  noch voor niet-commerciële activiteiten.
•    Leden die de gemeenschappelijke ruimte willen gebruiken reserveren de ruimte van te voren bij Marjan (of tijdens haar vakantie bij Annegeer).
•    Gebruik van de ruimte voor gezamenlijke activiteiten van de woonvereniging kunnen gesteld worden boven een privé reservering. De collectieve activiteiten worden ook gereserveerd via Marjan.
•    Als het gebruik werk-gerelateerd is, kan een vrijwillige bijdrage door de gebruiker over gemaakt worden aan de penningmeester van Willemina.
•    De ruimte wordt na gebruik schoon achter gelaten: er is altijd gestofzuigd; de afwas is gedaan; vuilnis verwijderd en eventuele etenswaren zijn meegenomen.
•    Desgewenst kan voor een reservering een sleutel opgehaald worden bij Koos of bij Annegeer. Deze moet na afloop terug gebracht worden.
•    Bij de ruimte kan eventueel een beamer gereserveerd worden; deze is in beheer bij Michiel en kan bij hem opgehaald worden.

Gebruiksregels m.b.t. geluidsoverlast (Voorstel uit werkgroep ‘gemeenschappelijke ruimte 5 maart 2010)

“We hebben uitvoerig stilgestaan bij de oorzaken van de overlast in het verleden. Conclusie: belangrijkste was een aantal tienerfeesten waar het feestvarken niet aanspreekbaar was (of zelf ongenode gasten niet aankon) en de ouders ‘niet thuis’ gaven. Met de feestjes van leden ging eigenlijk zelden of nooit iets mis. De werkgroep wil feestjes weer mogelijk maken, mis ze geen overlast veroorzaken voor aanwonenden. Wij willen met elkaar af te spreken dat ieder zich inspant om overlast te vermijden. We zoeken het dus niet zozeer in heel veel regeltjes, maar in houding en gedrag. Het is genieten dat we zo’n mooie ruimte hebben, we moeten die als leden zo willen gebruiken dat het prettig is voor ieder.”

Een paar regels stellen wij wel voor:
•    Niet de tieners maar alleen ouders (leden!) zijn verantwoordelijk voor een feestje. Dat betekent dat de ouders het feestje in de hand houden en ingrijpen als er klachten zijn.
•    Geen eindtijd, maar geen harde muziek na elf uur.
•    Let op buiten, geen terrasjes of buitenfeestjes en niet bij de deur rondhangen bij het afscheid.
•    Voorafgaand met aanwonenden (Helmersplantsoen nrs. 1 t/m 11) communiceren over je plannen.
•    Je mag van deze regels afwijken voor een bijzondere situatie als je dat tevoren met aanwonenden hebt geregeld.

We hebben ook gedacht aan een maximale frequentie (bijvoorbeeld maximaal 1 x per maand). Maar we hebben besloten dat (nog) niet te doen. Misschien komen er helemaal niet zo veel feestjes en maken we problemen voor niks. Wel gaan we goed opletten of er klachten komen. Aanwonenden hebben geen zin om de boeman te zijn. Een paar kunnen het verpesten voor de rest. Dus belangrijk om op ALV te peilen of  ieder er  moeite voor doet om te zorgen dat we kunnen genieten van de GR.