Besluiten

Bijzondere besluiten VVE Willemina + VVE Poortgebouw

Bouwvergunning

Bij ingrijpende verbouwingen (doorbreken van dragende muren etc.) MOET een bouwvergunning aangevraagd worden.

ALV 2012
aanbesteden uitgaven boven de 50.000 euro
Bij uitgaven boven de 50.000,- euro moet het bestuur bij meerdere partijen offertes aanvragen.

7-3-2010
aan-aftreden bestuursleden
jaarlijks wordt het schema aan- en aftreden bestuursleden geagendeerd.

Communicatie SAG-VVE
Een bestuursvertegenwoordiging van de woonvereniging en van het SAG heeft in de toekomst voorafgaand aan de ledenvergadering een overleg ter voorbereiding van de ALV

Kosten liften
Vanaf 2010 worden de kosten van de lift (groot onderhoud- en reguliere kosten) opgenomen in de algemene begroting.

Bereikbaarheid woningen via lift
In principe heeft iedere woning een recht op bereikbaarheid via een stoeltjeslift. Mits dit technisch uitvoerbaar is en de kosten op dezelfde wijze worden versleuteld als beide andere liften. Zie verder akkoord herziening liftbesluit d.d. 23-2-2003. (ontbreekt)

13-10-2009
onderhoud
In het kader van 6-jaarlijks groot onderhoud worden visuele inspecties gedaan naar schade die een indicatie kunnen zijn van funderingsproblemen. Wanneer deze inspecties aanleiding geven tot nader onderzoek wordt dit aan de VVE Poortgebouw voorgelegd. Vooralsnog worden er geen meetbouten geplaatst.

6-3-2007
doorberekening taxatiekosten
75% van de taxatiekosten worden doorberekend aan de koper. Uitgezonderd kopers die geen taxatierapport nodig hebben.

Gemeenschappelijke ruimte
Het gebruik van de ruimte is beperkt tot bewoners, dus niet voor externen.

4-11-2005
gemeenschappelijke ruimte
voor werk gerelateerde bijeenkomsten worden gevraagd een extra vergoeding te betalen. Hoogte naar eigen inzicht. De opbrengsten worden voor extra schoonmaak gebruikt.

Gebruik fietsenstalling
Fietsen met buitensporige sturen worden zoveel mogelijk gestald in de buitenstalling.

2003 + 2004

5-7-2002 (extra alv)
ivm besluitvorming inzake aanleg liften

10-11-2000
gemeenschappelijke ruimte;
deze mag geen verhuurfunctie hebben maar slechts gelegenheid geven aan bewoners om daar eigen activiteiten uit te voeren. Daarnaast moet minimaal een poortgebouwbewoner deelnemen aan de activiteit.

12-11-1999
toewijzingsreglement
wordt  vastgesteld conform concept (oktober 1999.)

30-10-1998
bijkopen woningen
–    de leden gaan akkoord met het bestuursvoorstel (niet bijkopen)

18-6-1992
statuten
Er zijn herziene statuten vastgesteld