Archief

Over het Poortgebouw

Tekeningen

Juridisch

Voordat je vergeefs gaat zoeken, we hebben geen huishoudelijk reglement. Voor ons geldt het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van november 1983, gewijzigd en aangevuld in onze ondersplitsingsakte (van 7 januari 1987). Daarin is bepaald dat wie lid is van VvE Willemina ook meteen lid is van Woonvereniging Willemina. Voor Woonvereniging Willemina gelden de statuten van 28 september 1992, met de verkoopvoorschriften.
Alles wat in een huishoudelijk reglement geregeld zou kunnen worden is bij ons blijkbaar zo vanzelfsprekend dat het niet nodig is.
Hartelijke groet,
Hans

Overige documenten