Wachtlijst

De wachtlijst wordt beheerd door de toewijzingscommissie.

Aanmelden voor de wachtlijst:

Ken je mensen die ook graag in het Poortgebouw zouden willen wonen? Zij kunnen zich op de wachtlijst laten plaatsen.

  • Download hier het aanmeldingsformulier (word-versie)  (Pdf-versie) (versie 10-3-2019) voor de wachtlijst, en het toewijzingsreglement.
  • Zorg dat beoogde leden beide documenten krijgen
  • Het ingevulde formulier versturen naar de wachtlijstbeheerder: trufa@kpnmail.nl
  • Nieuw lid maakt 10,- euro over (voor het lopende kalenderjaar), op rekening 55 97 598 t.n.v. Woonvereniging Willemina, Amsterdam o.v.v. de naam hoofdaanmelder en ‘aanmelding wachtlijst’
  • Na bevestiging ontvangst van het inschrijfgeld (secretariaat) ontvangt het nieuwe aspirant lid van wachtlijstbeheerder een bericht dat zij succesvol aan de wachtlijst is toegevoegd.

Beheer wachtlijst

  • Jaarlijks, aan het begin van het jaar, worden alle leden van de wachtlijst door de secretaris uitgenodigd lid te blijven en hun bijdrage over te maken.
  • Aan niet-betalers wordt in september een herinnering verstuurd. Als daar niet op wordt gereageerd ontvangt het betreffende lid aan het eind van het jaar een bericht dat zij van de lijst verwijderd is.
  • Aan het eind van het jaar, en iedere keer voor het aanbieden van een woning, wordt de wachtlijst geactualiseerd, en wordt de geactualiseerde versie op de website (voor de bewoners) geplaatst.

Wijzigingen contactgegevens

  • Wijzigingen van contactgegevens graag doorgeven aan de wachtlijstbeheerder (Trudi Frankhuizen. trufa@kpnmail.nl)

 Kijk hier om naar de actuele lijst te gaan

wachtlijst