Privacyverklaring

Uitgangspunten bij het ontwikkelen van deze bewonerswebsite

  • De bedoeling is dat deze site een archief en ‘informatie delen’- functie heeft voor de woonvereniging. Het moet de plek zijn waar alle relevante informatie eenvoudig te vinden is.
  • Tegelijkertijd moet het een plek zijn waar ‘nice to know’ informatie te vinden is, over datgene waar we met elkaar trots op zijn; het mooie gebouw, de historie, de sfeer, de gezamenlijke activiteiten.
  • De bescherming van persoonlijke gegevens staat hoog in het vaandel. Daarom worden de volgende 6 privacy – regels gehanteerd:
  1. Deze website is niet traceerbaar voor zoekmachines. Alleen mensen die het exacte adres kennen kunnen op de site terecht komen;
  2. Alle vertrouwelijke informatie staat in het afgesloten gedeelte en is alleen met username en wachtwoord bereikbaar;
  3. Inloggegevens worden alleen aan bewoners gegeven. Iedere aanvraag voor inloggegevens wordt persoonlijk gecheckt (geen geautomatiseerde inschrijving voor de site);
  4. Alle informatie die uitsluitend voor bewoners bedoeld is (zoals vergaderstukken en besluiten etc.) worden op het afgesloten gedeelte geplaatst;
  5. Het weblog met nieuwtjes is semi-openbaar. Dat wil zeggen dat het het wel voor bezoekers te bekijken is, maar teksten en foto’s die alleen voor bewoners bedoeld zijn, zijn alleen voor bewoners toegankelijk met hun inloggegevens. (Klik op ‘continue reading…’) ;
  6. Iedere bewoner die, ondanks deze regels, bezwaar heeft tegen het vermelden van persoonsgegevens kan dit kenbaar maken bij de webredactie. In overleg wordt met hen een werkbare oplossing gevonden. (helemaal weglaten, alleen voornaam, alleen initialen etc.)