Afscheid van een boom

 

boomboom

Posted in Uncategorized | Comments Off on Afscheid van een boom

Kastanjeboom

Wellicht dat meerdere bewoners zich afgevraagd hebben wat er toch met die mooie statige kastanjeboom aan de hand is….

Regina en ik hebben hierover contact opgenomen met het stadsdeel. Wat we vermoedden bleek waar. De boom lijdt al enkele jaren aan de zogenaamde (veel voorkomende) kastanjebloedingsziekte en is inmiddels (zo goed als) dood en moet helaas gekapt worden.

De betreffende ambtenaar heeft inmiddels, zoals hij zei, de procedure voor een kapvergunning ingeleid. Het is de bedoeling dat ter plekke een vervangende boom wordt geplant. Hij zou graag een kastanjeboom terug planten maar zal de keuze vooral laten bepalen door de vraag of die, gelet op de (kastanje)bomen in de omgeving, ‘levensvatbaar’ is, óf, (indien dat niet het geval is) past in de bomengroep in de omgeving.

Met vriendelijke groet,

Jan

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kastanjeboom

Tent

tentZoals een aantal van jullie hebben ervaren hadden Trudi en ik een reuze leuk feest op 5 juli jongstleden.

De vereniging heeft daaraan een luifel overgehouden, ik heb die  in overleg met enkele aanwezige bestuursleden aangeschaft / gemaakt toen bleek dat er veel kans op regen was. Je ziet ze op de foto hiernaast.

De luifel bestaat uit 3 zeilen van 4 x 6, kunt ze afzonderlijk opzetten en dus kiezen voor 6. 12 of 18 meter luifel.

Aan de bovenkant maak je ze vast aan de balustrade van de galerij met eenvoudig te bevestigen elastieken (van die dingen die ook op zeilboten worden gebruikt om het zeil opgerold te houden).

Aan de onderkant staan palen die overeind worden gehouden met scheerlijnen. Ik heb ringgaten in het zeil bijgemaakt om ze onderling aan elkaar te kunnen rijgen.

Je vindt al het materiaal boven de WC van de gemeenschappelijke ruimte.

Hartelijke groet Theo en Trudi

Posted in tips, Uncategorized | Comments Off on Tent

Boekenpoort

Beste Buren,

Kijkend naar het regen-weer van de afgelopen dagen kunnen we niet anders concluderen dat we heel veel mazzel hebben gehad.

Een boekenmarkt in het zonnetje met wederom veel aanloop en een mooie opbrengst.  Die opbrengst ,voor de vier categorieën die we hebben gehanteerd, bedroeg uiteindelijk 515 Euro. Een tweetal kosten hebben we hier op in mindering gebracht: te weten, huur zes tafels 65 euro en kosten drank uit voorraad sociale cohesie 50 euro.

Het netto resultaat is derhalve 400 euro.

Het organisatie comité heeft in haar wijsheid besloten om daarvan 300 Euro richting Bibliotheek De Hallen te laten gaan en 100 Euro te bestemmen voor de kas van de sociale cohesie.

De onverkochte boeken hebben we zorgvuldig gesorteerd; in een categorie; “niet te verkopen”, die vervolgens in de papierafvalbak zijn gedeponeerd, een tweede categorie “nog wel te verkopen”, welke stapel door Emmy en Frans naar de Kringloopwinkel zijn gebracht en de derde categorie boeken die we best zelf nog hadden willen bewaren voor verkoop in het volgend jaar, edoch vanwege ruimte gebrek voor de opslag, hebben we voor die boeken een mooie bestemming bedacht; het voor Hans en Emmy bekende tweedehands boekenwinkeltje van Bep in Egmond aan Zee.

Dank voor voor de groep van ondersteuners bij het selecteren, verkopen en opruimen en aan een ieder die zich voor het welslagen van dit evenement heeft ingezet.

Met vriendelijke groet,

Margreet, Hans en Frans

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Boekenpoort

Geboren!

Beste buren,

 

Het is niet de Koning, niet Ajax edoch de komst van het eerste kleinkind van Bart en Mechtild voor wie vandaag (27-4) de vlag uit gaat!

 

Frans

Posted in Vlag uit! Waarom? | Comments Off on Geboren!

Ophalen van het chemisch afval

chemo-21e zaterdag van de maand – Oud-West:


10.00-12.00 uur – Kwakersplein hoek Bilderdijkkade
12.15-14.15 uur – J.P. Heijestraat hoek Kanaalstraat
14.30-16.30 uur – Eerste Constantijn Huygensstraat hoek Tweede Helmersstraat

 

Posted in tips, Uncategorized | Comments Off on Ophalen van het chemisch afval

Foto’s grote schoonmaak 2013

Hallo allemaal,

Hierbij wat foto’s van onze grote schoonmaak.

Continue reading

Posted in foto's | Comments Off on Foto’s grote schoonmaak 2013

Vlag uit!

In het huis van Eva en Marcel is het feest omdat zoon Jimme vandaag heeft vernomen dat hij zijn middelbare schooldiploma op zak heeft.

Alle reden om te vlaggen!

 

Frans

Posted in Vlag uit! Waarom? | Comments Off on Vlag uit!

Boekenbeurs

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,

 

Natelling leert me dat de opbrengst van het boekenfestijn iets meer bedraagt dan het bedrag van de snelle gezamenlijke kasopmaak in het zonnetje, na afloop.

Het eindbedrag is uiteindelijk vierhonderd drie en twintig euro en 25 cent. Ná aftrek van het huurbedrag van de mooie tafels, zijnde drie en negentig euro, blijft een nettobedrag over van drie honderd dertig euro en 25 cent. Dit bedrag komt ten goede aan de sociale cohesie van de Woonvereniging Wilhemina en ga ik overmaken op de bankrekening van de VVE Willemina.

Dank aan de medekassiers en hulde aan Hans, de initiatiefnemer van dit geslaagde evenement.

 

Frans

Posted in foto's | Comments Off on Boekenbeurs

20 april – vlag uit!

Vandaag wappert de vlag aan onze gevel.

reden: geboorte Lucas, kleinzoon van Emmy en Hans.

Frans

p.s. Omdat ik zo centraal in het gebouw zit en de houder voor de  vlaggenstok als vanouds aan de gevel tussen mijn voorramen zit is er bij mij de gewoonte ingeslopen om te vlaggen wanneer daarvoor een aanleiding bestaat. Naast de nationale vlagdagen vlag ik ook wanneer mij een heugelijke tijding van een onzer bewoners te ore komt. Het behalen van schooldiploma’s is een favoriet en de laatste tijd gaat ook de vlag uit bij de geboorte van kleinkinderen. Zo kun je nog wel meer bedenken en tot nu toe doe ik dat een beetje op eigen gezag.  Nou ja, het is wel zo aardig om aan de reden van het vlaggen bekendheid te geven via de website van onze vereniging.

 

Posted in Vlag uit! Waarom? | Comments Off on 20 april – vlag uit!